Telefon

 GFindDistribusjon INNLOGGING: Distribusjon

  INNLOGGING: Transport


Historien om GFAS

1998 - Virksomheten etableres i Oslo, basert på distribusjonsløsninger for flyfraktindustrien.
1999 - Oppretter lager på Gardermoen
2000 - Etablerer nattdistribusjonsnett for Østlandsområdet. Administrasjonen flytter til Gardermoen.
Ansatte: 2. Omsetning: ca 5 mill kr.
2001 - Nytt lager på Gardermoen, nå på 240 m2. Den første totalavtale med speditører signeres, og GF innfører Track & Trace på alle forsendelser.
Ansatte: 3. Omsetning: ca 7 mill kr.
2002 - Nye distribusjonsløsninger for våre "in-night"-kunder etableres i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tromsø. Vi ansetter programmerer for utvikling av egne IT-løsninger.
Ansatte: 4. Omsetning: ca 9 mill kr.
2003 - Lagerkapasiteten utvides med nye 240 m2. Vi signerer vår første landsdekkende distribusjonsavtale og etablerer et nettverk for kurerdistribusjon på Østlandet.
Ansatte: 6. Omsetning: ca 10 mill kr.
2004 - GF kjøper Gardermoen Packing, som tilbyr lagring og emballering for flyspeditører.
Ansatte 6: Omsetning: ca 12 mill kr.
2005 - Selskapet omstruktureres til å bli en ren transportsentral med selvstendige bileiere. 12 biler kjører på kontrakt.
Ansatte: 6. Omsetning: ca 16 mill kr.
2006 - GF Transport AS etableres. Ny terminal på 700m2 åpnes i Oslo. GF tilbyr nå håndtering av hele varekjeden, inkludert containere og stykkgods sjø.
Ansatte: 10. Omsetning: ca 25 mill kr.
2007 - Vi etablerer logistikksenter på Torp Flyplass ved Sandefjord, med operativt kontor og omlastningsterminal på 300 m2.
Signerer samme år med Thon-gruppen for bygging av nytt lager på Gardermoen.
Ansatte: ca 20. Biler: 40. Omsetning: ca 55 mill kr.
2008 - Terminalen i Oslo utvides til 2800 m2. Vi etablerer 3PL løsninger på Gardermoen og leier lager på 1500m2 i påvente av at det nye bygget skal stå ferdig.
Ansatte: 23. Omsetning: ca 65 mill kr.
2009 - Vi flytter inn i nye lokaler på Gardermoen, med 3500 m2 lager og 300 m2 kontorer.
Lager- og terminaldriften skilles ut i et eget selskap, GF Logistikk.
Ansatte: 20. Omsetning: ca 75 mill kr.
2010 - Vi selger GF Transport, og retter samtidig fokus mot våre dag- og nattdistribusjonsløsninger. Gardermofrakt endrer navn til GF Logistikk.
Ansatte: 18. Omsetning: ca 60 mill kr.
2011 - Bedriften blir miljøsertifisert.
Ansatte: 24. Omsetning: ca 55 mill kr.
2012 - Etablerer kontorer i Stavanger og Kristiansand.
Ansatte: 30. Omsetning: ca 70 mill kr.
2013 - GF åpner avdeling Bergen
Vi er Klimapartner

 

dagnummer: 48
 

Nytt nyhetsbrev ute nå!

 
Oslo (Oslo Time)
London (London time)
Helsinki (Helsinki time)
Moskva (Moscow time)
New York (New York time)
Los Angeles (Los Angeles time)
Tokyo (Tokyo time)

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GF Logistikk AS  •  Postboks 97, 2061 Gardermoen  •  Tlf.: 63 94 69 00 Fax: 63 94 69 01
Nettsidene drives med Dynamicweb CMS fra Falk Webdesign AS. Design: Kurér Grafisk AS
Epost