FirmaavtaleCompany agreement


GF LOGISTIKK AS har som målsetning å være den beste leverandøren på transport-, distribusjons- og budbiltjenester. Og for å kunne gi ditt firma et riktig tilbud / firmaavtale, fyll ut skjemaet under. En av våre kundeansvarlige vil så utarbeide et godt uforpliktende tilbud, og ta kontakt.

GF LOGISTIKK AS aims to be the best supplier of transport, distribution and messenger services. And in order to give your company the right offer / company agreement, fill out the form below. One of our customer managers will then prepare a good, non-binding offer and contact us.

 

FirmanavnCompany Name:*

OrganisasjonsnummerOrganization number*

Navn på kontaktpersonContact name:*

E-post til kontaktpersonContact email:*

Mobilnr til kontaktpersonMobile number for contact person:*

Ønsker dere nyheter på e-post?*

Ønsker nyheter på epost:*Ca. antall forsendelser pr. ukeAbout. number of shipments per week*

Annen beskrivelse av transportbehovOther description of transport needs

oppup