Navn Name *

  E-post E-mail *

  Melding Message *

  ;

  Våre tjenesterOur services

  Flygods HåndteringAircargo Handling

  Budbil

  Distribusjon og TransportDistribution and transport

  LagerhotellWarehousing

  Natt distribusjonIn night distribution

  Teknisk KurerTechnical courier

   

   

  Vi har mange ulike kunder, alle med ulike krav.

  I vår verden er det vi som skal finne en løsning som passer ditt behov, ikke du som skal tilpasse deg vårt system.

  Mer enn 110 uniformerte GF biler er daglig på veien for å møte våre kunders logistikkbehov.

  Fra Kristiansand i Sør til Tromsø i nord, er mer enn 130 mennesker hver dag i sving med håndtering av forsendelser og rapportering til våre kunder. Alle med ett mål for øyet;

  å gi våre kunder en helt unik logistikkløsning – 24 timer i døgnet.


   

   

  We have many different customers, all with different requirements.

  We find a solution that suits your needs, not you who will adapt to our system.

  More than 100 uniformed GF cars are daily on the road to meet our customers’ logistics needs.

  From Kristiansand in the South to Tromsø in the north, more than 130 people are every day in turn dealing with shipments and reporting to our customers. All with one goal to the eye;

  to provide our customers with a unique logistics solution – 24 hours a day.

   

  Fornøyde kunderSatisfied Customers

  «Vårt samarbeid har jo strukket seg over mange år og fungerer veldig bra. GF er for oss en sikker samarbeidspartner som fungerer året rundt, med gode sjåfører, uten problemer!»
  "Our cooperation has stretched over many years and works very well. Gf is for us a secure partner who works year-round, with good drivers, without any problems!"

  - XXL NORGEXXL NORWAY

  «Siden vi i Prime Cargo AS startet opp med flyfrakt i 2008, har vi hatt GF som samarbeidspartner på logistikk til/fra Gardermoen. Siden den gang har vi jobbet godt sammen og løst de fleste utfordringer. Samarbeidet fungerer bra og vi føler oss ivaretatt bla mht utviklingen innen sikkerhetskravene flyselskapene setter for levering av eksport gods til de. Vi ser for oss et langt samarbeid videre😊»
  "Since we at Prime Cargo AS started air freight in 2008, we have had GF as a partner on logistics to/from Gardermoen. Since then, we have worked well together and solved most challenges. The cooperation works well and we feel taken care of the future of the security requirements the airlines set for the delivery of export goods to them. We envision a longcooperation further😊"

  - PRIME CARGOPRIME CARGO

  «I vår bransje er det mange som må ha varene ”med det samme”. På dette området har samarbeidet med GF vist seg å være svært nyttig. Tilbudet om å hente og levere samme dag, gjør at vi kan tilfredsstille våre kunder. Vi ønsker å være en foretrukken leverandør, og da er rask levering en viktig del av den totale pakken.»
  "In our industry, there are many who need the goods "right away.". In this area, the collaboration with GF has proved to be very useful. The offer to pick up and deliver the same day allows us to satisfy our customers. We want to be a preferred supplier, and then fast delivery is an important part of the total package."

  - SCHENKER NORGESCHENKER NORWAY

  «GF har vist et miljømessig ansvar og innovativ tenkning gjennom sin tilnærming til miljø- og klimasatsning. Vi er glade og stolte over å være underleverandører til en aktør som tør å gå i bresjen for en så stor bransje.»
  "GF has demonstrated environmental responsibility and innovative thinking through its approach to environmental and climate initiatives. We are happy and proud to be subcontractors to an actor who dares to go to the forefront of such a large industry."

  - Co2Focus

  “Våre sluttkunder er avhengige av en høy servicegrad og kvalitet på sine leveranser. GF har siden starten vært en nøkkelleverandør til Expeditors Norge innenfor en rekke ulike områder. GF har en unik forståelse for vårt spesifikke behov."
  "Our customers depend on a high level of service and quality of their deliveries. Gf is a key provider to Expeditors Norway in a number of different areas. Gf has a unique way of handling our specific needs."

  - ExpedaitorsExpeditors

  "GF Logistikk er en transportør med smidighet, vennlighet, rask og forsiktig håndtering av våre varer. Den til enhver tid oppdaterte nettsiden gir oss trygghet og GF Logistikk som samarbeidspartner anbefaler vi gjerne til andre"
  "GF Logistics is a carrier with agility, kindness, quick and careful handling of our goods. The updated website gives us peace of mind and GF Logistics as a partner we are happy to recommend to others"

  - Mektronikk

  "Med webløsningen fra GF kan vi som transportkjøper til enhver tid holde oss nøyaktig oppdatert om priser, tider og ikke minst POD. Sammen med deres hyggelige sjåfører, blir dette et nyttig verktøy for vår drift!"
  "With the web solution from GF, we as a transport buyer can stay up to date at all times about prices, times and not least POD. Together with their friendly drivers, this will be a useful tool for our operation!"

  - Air & Road Transport AS

  "GF gjør jobben på en slik måte at vi kan konsentrere oss om vår egen"
  "GF does the job in such a way that we can concentrate on our own"

  - DHL NorgeDHL Norway

  «Vi benytter GF til distribusjon av vårt gods til/fra Syd-Europa for området Vestfold og Telemark. Vi er meget fornøyd med kvalitet og service på dette området.»
  "We use GF for distribution of our goods to/from Southern Europe for the vestfold and telemark areas. We are very pleased with quality and service in this area."

  - Cargo Linea AS

  «Vi benytter GF Logistikk som vår partner når ting haster. Vi møter alltid blide folk, og får svar og hjelp veldig raskt. Opplever også god service utover det normale dersom vi har spesielle saker som må løses. Alt i alt er vi veldig fornøyd med GF som samarbeidspartner.»
  «We use GF Logistics as our partner when things are urgent. We always meet happy people and get answers and help very quickly. Also experiencing good service beyond normal if we have special cases that need to be solved. All in all, we are very pleased with gf as a partner. »

  - Videojet

  Meld deg på vårt nyhetsbrev!

  oppup