Registrer nytt oppdrag

GF LOGISTIKK AS har som målsetning å være den beste leverandøren på transport-, distribusjons- og budbiltjenester. Og for å kunne gi ditt firma et riktig tilbud / firmaavtale, fyll ut skjemaet under. En av våre kundeansvarlige vil så utarbeide et godt uforpliktende tilbud, og ta kontakt.

Oppdrag - registreringsskjemaAssignment - registration form

stegstep 1

stegstep 2

stegstep 3

Kundenavn/KundenrCustomer Name / Customer no:*

Bestillers navnOrder name:*

Din e-post-adresseYour e-mail address:*

Bestillers referanseOrder reference:

Godsinformasjon(antall, størrelse, vekt)Freight information (number, size, weight):*

Hente hos (bedrift)Pick up at (company):*

Hente adresseGet address:*

Hente-referanseRetrieving reference:*

Henteklart nårGet ready when

Hente-infoRetrieving info:*

Leveres hos (bedriftnavn)Delivered to (company name):*

LeveringsadresseDelivery Address:*

Leveres seinestWill be delivered late

Leveringsinformasjon (antall, størrelse, vekt)Delivery information (number, size, weight):*

Merknader/annen informasjonNotes / other information:*

oppup