Registrer nytt oppdrag

GF LOGISTIKK AS har som målsetning å være den beste leverandøren på transport-, distribusjons- og budbiltjenester. Og for å kunne gi ditt firma et riktig tilbud / firmaavtale, fyll ut skjemaet under. En av våre kundeansvarlige vil så utarbeide et godt uforpliktende tilbud, og ta kontakt.

  Oppdrag - registreringsskjema Assignment - registration form

  steg step 1

  steg step 2

  steg step 3

  Kundenavn/Kundenr Customer Name / Customer no :*

  Bestillers navn Order name :*

  Din e-post-adresse Your e-mail address :*

  Bestillers referanse Order reference :

  Godsinformasjon(antall, størrelse, vekt) Freight information (number, size, weight) :*

  Hente hos (bedrift) Pick up at (company) :*

  Hente adresse Get address :*

  Hente-referanse Retrieving reference :*

  Henteklart når Get ready when

  Hente-info Retrieving info :*

  Leveres hos (bedriftnavn) Delivered to (company name) :*

  Leveringsadresse Delivery Address :*

  Leveres seinest Will be delivered late

  Leveringsinformasjon (antall, størrelse, vekt) Delivery information (number, size, weight) :*

  Merknader/annen informasjon Notes / other information :*

  oppup