Sø‎knad sjåfø‎rerApplication drivers


GF ønsker å være en attraktiv arbeidsplass, og vi er alltid på leting etter flinke folk. I perioder hvor vi ikke har noen utlyste stillinger kan du gjerne sende oss en åpen søknad. Skriv en kortfattet søknad, og dersom du har spesialkompetanse kan du gjerne si noen ord om den og merk e-posten «Åpen søknad».

Yrkesbilsjåfør

Vi søker nesten hele tiden etter dyktige sjåfører. Så send oss gjerne en søknad. For er du som yrkessjåfør med varedistribusjon som arbeidsfelt er du bedriftens ansikt utad. Jobben gir mye ansvar og en allsidig arbeidsdag. Du møter nye mennesker og nye utfordringer hver dag. Presisjon, kvalitet og evnen til å løse problemer underveis er nøkkelord i en slik jobb. Når du setter av gårde som langtransportsjåfør på vei mot solvarme motorveier i Sør-Europa eller en forblåst fiskehavn nord i landet, er det du som bestemmer. Jobben gir altså mye frihet under ansvar, men lasten må frem.
Så om du passer inn beskrivelsen over send oss en søknad.


Gf wants to be an attractive workplace and we are always looking for good people. During periods where we do not have any advertised positions, please feel free to send us an open application. Write a concise application, and if you have special expertise, you may want to say a few words about it and mark the email “Open application”.

Professional driver

We search almost all the time for skilled drivers. For you are as a professional driver with item distribution as a field of work, you are your company’s face outwardly. The job provides a lot of responsibility and a versatile workday. You meet new people and new challenges every day. Precision, quality and ability to solve problems along the way are keywords in such a job.
If you fit in the description above send us an application.

oppup