NattdistribusjonIn-night distribution

Vi leverer når de fleste soverWe deliver when most people sleep


Nattdistribusjon betyr økt effektivitet for våre kunder. Før vekkerklokka ringer, har kundene våre mottatt alt de trenger av varer, reservedeler og utstyr for å kunne ta fatt på sin egen arbeidsdag. Ingen venting gir fornøyde kunder. Raskt og kostnadseffektivt.

Tjenester vi gjør:

 • Henting frem til stengetid
 • Alle forsendelser sporbare
 • Faste sjåfører
 • Faste ruter
 • Nøkkel-ordning
 • Registrering av kolli mot leveransepunkt på avtalt sted for levering

Ta kontakt med oss dersom du ønsker pris på våre tjenester rundt nattdistribusjon.


In-night distribution means increased efficiency for our customers. Before the alarm clock buzzes, our customers have received everything they need of spare parts and equipment in order to start their own work day. No waiting gives satisfied customers. Fast and cost-effective.

Services we do:

 • Pick-up up until closing time
 • All shipments traceable
 • Regular drivers
 • Fixed routes
 • Key delivery
 • Registration of parcel against delivery point at agreed place for delivery

Please contact us if you would like to price our services around night distribution.


Våre tjenesterOur services

oppup