Lagerhotell – Ditt lager, vår æreWarehousing – Your Warehouse, Our Honor


Vårt lagerhotell kan være behjelpelig med lagring, pakking og utsendelse av varer fra ordre som blir bestilt direkte fra nettbutikk eller ordresystem. Du trenger derfor ikke å bekymre deg for annet enn å se ordrene komme inn. Vi tar hånd om resten.

Inngående varer legges i systemet som er lokasjonsstyrt. Varer plasseres og pakkes fortløpende etter FIFO metoden(First in-first out).

Så la oss passe på varene dine. Våre moderne logistikksentre utfører alle typer lager- og logistikktjenester:

 • Moderne høyt lager
 • Splitting og utsending
 • Plukke og pakke tjenester
 • Emballering og pakking
 • Lagring og merking av flyfrakt
 • Post og pakke forsendelser
 • Lager og logistikk for netthandel

Eget hentested for dine kunder:
Om dine kunder foretrekker å hente varer selv, kan vi tilby deg et eget varemottak/hentested på vårt lagerhotell. Dette vil du tjene svært godt på ettersom flere av kundene foretrekker å hente varer selv enn å betale for frakt eller vente i flere dager.
Vårt lagerhotell er fleksible på pris og kan skreddersy løsning for din bedrift. Alt etter behov og ønsker.
Hvis dette høres interessant ut, kan vi gjerne ta en prat eller holde en visning. Vi står alltid klare for å hjelpe deg! Fyll ut skjema under her så tar vi kontakt med deg.


Our warehouse can help with storage, packing and shipping of goods, we receive orders directly from the online store or the customers order management system. You can monitor the milestones in your own system or in our webportal, we take care of the rest.

Our system is location-controlled and placed and packaged according to the FIFO method(First in-first out).

Our modern logisticscentres perform all types of warehouse and logistics services:

 • Modern facilities
 • Splitting and dispatching
 • Picking and packing services
 • Repacking
 • Warehouses and logistics for e-commerce

Own pickup location for your customers:
If your customers prefer to pick up cargo themselves, we can offer you a separate goods receipt/pick-up location at our warehouse hotel. Our warehouse hotel is flexible and we tailor make a solution for your business after your needs and desires.
If this sounds interesting, we happy to show you the premises. We’re always ready to help you! Fill out the form below here and we’ll get in touch with you.

 

KALKULATOR LAGERHOTELLCALCULATOR WAREHOUSING:

Antall pallerNumber of pallets

(* Pall = L120 x B80 x H120)

Antall hyllemeterNumber of bins

(* Pall = L120 x B80 x H120)

Gjennomsnittlig antall varelinjer pr. ordreAverage quantity of item lines per order

Gjennomsnittlig antall ordre pr. mndAverage order per month

Linjer er gjennomsnittlige antall varelinjer pr. ordreLines are average number of item lines per order

Lagring av minst 6 måneders avtaleStorage of at least 6 months agreement

Be om tilbudAsk for details

Ønsker du her en gjennomgang på dette fyll ut informasjon under her så vil en kundekontakt ta kontakt med deg snarlig:
If you would like a review of this, fill out the information below and a customer contact will contact you soon:

  Firmanavn Company Name :*

  Organisasjonsnummer Organization number *

  Navn på kontaktperson Contact name :*

  E-post til kontaktperson Contact email :*

  Mobilnr til kontaktperson Mobile number for contact person :*

  Ønsker dere nyheter på e-post?*

  Ønsker nyheter på epost:*  Ca. antall forsendelser pr. uke*

  About. number of shipments per week*

  Annen beskrivelse av transportbehov Other description of transport needs

  oppup