DieseltilleggFuel surcharge


Som følge av store svingninger dieselprisene, belaster vi et variabelt dieseltillegg på våre fraktpriser. Den første i hver måned oppdaterer vi dieseltillegget her.

1.oktober 2019
Distribusjon Norge: 5,92%

1.september 2019
Distribusjon Norge: 5,50%

1.august 2019
Distribusjon Norge: 5,24%

1.juli 2019
Distribusjon Norge: 5,82%

1.juni 2019
Distribusjon Norge: 5,82%

1.mai 2019
Distribusjon Norge: 5,82%

1.april 2019
Distribusjon Norge: 5,82%

1.mars 2019
Distribusjon Norge: 5,82%

1.februar 2019
Distribusjon Norge: 5,62%

1. januar 2019
Distribusjon Norge: 5,74%


As a result of large fluctuations diesel prices, we charge a variable diesel surcharge on our shipping prices. The first of each month we update the diesel supplement here.

October 1, 2019
Distribution Norway: 5,92%

September 1, 2019
Distribution Norway: 5,50%

August 1, 2019
Distribution Norway: 5,24%

July 1, 2019
Distribution Norway: 5,82%

June 1, 2019
Distribution Norway: 5,82%

May 1, 2019
Distribution Norway: 5,82%

April 1, 2019
Distribution Norway: 5,82%

March 1, 2019
Distribution Norway: 5,82%

February 1, 2019
Distribution Norway: 5,62%

January 1, 2019
Distribution Norway: 5,74%


Våre tjenesterOur services

oppup